Céljaink


  • A magyar nyelv és kultúra ápolása, a Sussex megyei magyar érzelmű emberek összetartása, egymás segítése, a magyar szellemiség közvetítése. Szeretnénk példát mutatni az egymás iránti figyelem, tisztelet és megbecsülés terén. A Szövetség nem politikai hanem a magyar lelkiséget, szellemiséget és kultúrát alapul vevő és közvetítő szervezet.

  • A magyar nemzeti ünnepeinkről, mint Március 15., Augusztus 20. és Október 23-ról való méltó megemlékezés, valamint a magyar kultúrában fontos helyet betöltő Húsvét, Pünkösd, Karácsony megünneplése.  A vidámságot a farsangi és mikulásnapi partik képviselik.

  • A magyar néptánc és a magyar zene megismertetése, ápolása.

  • Kulturális rendezvények, családi- és gyermek programok szervezése, rendezése és lebonyolítása.
  • Magyar klub működtetése, amely magában foglalja a már nem magyar anyanyelvű gyermekek, felnőttek magyar nyelvre, kultúrára való tanítását, a magyar nyelvű tagjainknak angol nyelvű segítségnyújtást.

  • Honismereti táborok szervezése és lebonyolítása.

  • A néphagyományok megismertetése.
  • Olyan jótékonysági rendezvények szervezése és lebonyolítása, amelyek célja az aktuális problémákban, helyzetekben történő segítés (pl. árvíz- és vörösiszap károsultak megsegítése, a kisebbségben élő magyar anyanyelvű gyermekek részére történő gyűjtés, stb.).
 

This free website was made using Yola.

No HTML skills required. Build your website in minutes.

Go to www.yola.com and sign up today!

Make a free website with Yola